درباره موسسه

امام رضا علیه السلام می‌فرماید : هرگز خسارت نشمار آنچه را که به عنوان آجر (الهی ) و یا کرم و بخشش دادی.

موسسه خیریه توانبخشان گل نرگس-(امام عج) در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ ثبت گردید و سرانجام در مردادماه ۱۳۹۶ مجوز خود را از سازمان بهزیستی دریافت نموده و فعالیت خود را با عنایت خداوند متعال ،به یاری و خواسته حضرت ولی عصر امام (عج) و حمایت های بی دریغ سازمان بهزیستی آغاز نموده و باثبت شماره 117 از شهرستان کنگان – عسلویه می باشد .این موسسه با انجام فعالیتهای خیرخواهانه همچون پذیرش نیازمندان و معلولان با توجه به خدمات پنج گانه طبق پنج مؤلفه ( مؤلفه آموزش ، مؤلفه سلامت ، مؤلفه امرار و معاش ، مؤلفه اجتماعی ، مؤلفه توانمندسازی ) براساس ماتریس توانبخشی مبتنی بر جامعه برعهده گرفته و دارای دو هدف اصلی و اختصاصی می باشد.


هدف اصلی موسسه

الف:«توانمندسازی و مشارکت همه افراد معلول و نیازمند در همه برنامه های توسعه با استفاده از یک رویکرد چند بخشی به طوری که کیفیت زندگی افراد نیازمند و افراد دارای معلولیت بهبود یابد و از حقوق انسانی لازم بهرمند گردند.»
ب:«خدمت دهی به تمامی افرادی که به نوعی نیازمند خدمات ذکر شده در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه می باشند و هیچ گونه محدودیتی برای فرد خدمت گیرنده ایجاد نخواهد شد .با توجه به اجرای قوانین در این موسسه افراد تحت پوشش می توانند دسترسی به خدماتی که توسط خیّرین محترم به موسسه ارائه می شود بهرمند گردند.»

✔اهدف اختصاصی موسسه

الف: تسهیل و دسترسی تمامی افراد خدمت گیرنده به خدمات تعریف شده در «مؤلفه سلامت ، آموزش ، امرار و معاش، اجتماعی ، توانمندسازی »
ب: افزایش سطح توانمندسازی تمامی افراد از طریق تشکیل گروه‌های خودیار
پ: رفع موانع فیزیکی نگرشی، ارتباطی و قانونی در جامعه برای افراد معلول و نیازمند
ت: افزایش همکاری بین بخشی (بخش های دولتی و غیر دولتی ) در فراگیر سازی افراد دارای معلولیت در برنامه های توسعه
ح:افزایش مشارکت اجتماعی برای گسترش و ارتقای برنامه های توانبخشی مبتنی بر جامعه
ج: آموزش افراد دارای معلولیت ، خانواده های آنان ، کارکنان و شرکای کاری در برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه
خ: گسترش ابتکارات ، خلاقیت ها و پژوهش ها در ارتباط با موضوع فراگیر سازی معلولیت در برنامه توسعه

شرایط پذیرش افراد تحت پوشش


الف: فردی که به دلیل آسیب دائمی در عملکرد فیزیولوژیک و یا ساختار تشریحی بدن دچار محدودیت در عملکرد ، فعالیت های روزمره زندگی و مشارکت اجتماعی شده است و براساس ” کمیسیون پزشکی _ توانبخشی تشخیص و تعیین نوع معلولیت ” سازمان بهزیستی به عنوان فرد دارای معلولیت شناخته  شود.

ب: فرد یا خانواده نیازمندی که در بدست آوردن نیازهای ضروری خود و فرزندان دچار مشکل شده و بنا به درخواست سرپرست خانواده با توجه به اعتباری که از سمت خیّرین به این موسسه واگذار شده می توانند از خدمات مورد نیاز بهرمند گردند.

منشور اخلاقی موسسه

1-شناسایی محیط جغرافیایی محل ارائه خدمات
2-شناسایی و جمعیت تحت پوشش از نظر تعداد نفرات به تفکیک نوع معلولیت
3-مدیریت اعتبارات دریافتی از سمت خیّرین به افراد تحت پوشش
4-مدیریت و ارتباط مناسب با خیّرین
5-هماهنگی درون بخشی و برون بخشی
6-پیگیری مددجویان جامعه تحت پوشش براساس خدمات تعریف شده در اجرای برنامه
7-پذیرش افراد معلول با توجه به نوع معلولیت ها
پیگیری و تدبیر عوامل اجرایی
8-اجرای صحیح برنامه (C.B.R) توانبخشی مبتنی جامعه 

9-پیگیری مناطقی که در آن برنامه(C.B.R) اجرا نشده
10-انجام اقدامات مورد نیاز براساس ضوابط و مقررات تدوین شده
11-نظارت بر عملکرد برنامه
12-پایش و ارزشیابی