فراخوان

♿️فراخوان مددجوی نیازمند 

✅کمک برای توانمند شدن مادری با 4فرزنددر حال تحصیل بدون درآمد که بدلیل معلولیت جسمی حرکتی از ناحیه کمر به پایین مبتلا گردیده وی از سمت تسهیل گر محلی تحت پوشش برنامه (C.B.R) درآمده و به صورت مداوم زیر نظر پزشک می باشد و دارو مصرف می نمایند و همسر وی به عنوان سرپرست خانواده بدلیل بیماری و نبود شغل مناسب جهت امرار و معاش نمی تواند پاسخگوی نیازهای ضروری (موادغذایی +درمان ) خانواده باشد و اندک هزینه ای که از یارانه ها دریافت می نمایند صرف کمک هزینه درمان فرد آسیب دیده (همسرش ) می شود .مشروع بازدیدها و اقداماتی که از سمت تسهیل گر برنامه C.B.R از منزل توانخواه بوجود آمده وی را مورد پذیرش موسسه درآورده .حال موسسه بدلیل نبود اعتبار کافی جوابگوی وضعیت معیشتی فرد آسیب دیده جسمی حرکتی را ندارند .لذا از خیرین محترم و گرانقدر جهت حداقل استقلال در جامعه و جبران کمبود نیازهای وی و بهبود بخشیدن به وضعیت زندگی ایشان خدمتی در مسیر توانمند شدن وی ارائه نمایید.

 

 

 

فرد نیازمند به کمک هزینه اجاق گاز

فرد نیازمند به کمک هزینه سرویس بهداشتی

فرد نیازمند به کمک هزینه سرویس بهداشتی

فرد نیازمند به کمک هزینه سرویس بهداشتی

فرد نیازمند به دستگاه فشار خون