خدمات اجتماعی

اقدامات اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (C.B.R)

مولفه اجتماعی

  1. ارائه مساعدت های شخصی و حمایتی( پیگیری برای دریافت خدمات مراقب درمنزل، هزینه ایاب و ذهاب، حق پرستاری، تامین سبد غذایی سالمندان، افراد معلول و نیازمند تامین لوازم ضروری زندگی، و…)
  2. روابط، ازدواج و خانواده(آموزش و یا ارجاع برای دریافت مشاوره های قبل و بعد از ازدواج برای افراد معلول و نیازمند و یا همسران آنان؛ آموزش فرزند پروری؛ پرداخت کمک هزینه ازدواج و تامین جهیزیه؛ پرداخت هزینه های ناباروری و غیره)
  3. ایجاد فرصت های فرهنگی، هنری، اوقات فراغت تفریح و ورزش ( حمایت از فعالیت افراد دارای معلولیت در زمینه های تئاتر، موسقی، نقاشی، هنر های دستی، ساخت فیلم، مسابقات ورزشی، بازی های محلی و همچنین تسهیل حضور افراد معلول و نیازمند و خانواده های آنان در چنین فعالیت هایی؛ استعداد یابی هنری، ورزشی و فرهنگی؛ گردش های دسته جمعی؛ برگزاری مراسم مذهبی؛ استفاده از هنرمندان و ورزشکاران دارای معلولیت در جشن ها و مناسبت ها؛ ارجاع برای دریافت کمک هزینه شرکت در این فعالیت ها و کمک هزینه حمایت ازافراد معلول و نیازمند مخترع و مبتکر، شاعر، هنرمند، خلاق و نوآورو غیره)
  4. حمایت های قانونی و حقوقی(تسهیل دسترسی افراد معلول و نیازمند به مشاوره حقوقی رایگان، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی از طریق کانون وکلای دادگستری  و یا  کانون مشاوره دادگستری بر اساس موافقت نامه سازمان وتبصره ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی، گرفتن رابط برای ناشنوایان، معافیت سربازی و غیره)

دیگر فعالیت‌های موسسه خیریه توانبخشان گل‌نرگس-(امام عج)،برنامه (CBR)

خدمات سلامت
-ارتقاء
- پیشگیری
-مراقبت پزشکی
-توانبخشی 
-وسایل کمک توانبخشی
خدمات آموزش
-دوران اولیه کودکی 
-ابتدایی
-متوسطه و بالاتر
-شبه رسمی 
-یادگیری مادام العمر
خدمات امرار و معاش
-توسعه مهارت 
-خود اشتغالی
-اشتغال دستمزدی 
-خدمات مالی
-تامین اجتماعی
خدمات توانمندسازی
 -دادخواهی و ارتباطات 
-بسبج جامعه 
-مشارکت سیاسی 
-گروه های خودیار 
-سازمانهای افراد معلول