خدمات امرار و معاش

 

 اقدامات اصلی جهت اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (C.B.R)

امرار معاش

  1. خود اشتغالی و اشتغال دستمزدی (ایجاد فرصت های شغلی گروهی و فردی از طریق گروههای خودیار، ارجاع برای وام های اشتغال، استفاده از تسهیلات استاد شاگردی، پیگیری برای استخدام توسط بخش خصوصی و یا دولتی، و یا پیگیری برای استفاده از تسهیلات سایر طرح های اشتغال زا در سطح استان…)
  2. تسهیلات مالی(تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت به پس اندازهای گروه های خودیار، وام بانک ها و صندوق های قرض الحسنه، وام های صندوق های شورای توانبخشی، تسهیلات بلاعوض استاد شاگردی، تسهیلات مالی سایر سازمان ها از قبیل صنایع دستی، پرداخت کمک هزینه جبران عدم کارایی و غیره..)
  3. خدمات تامین اجتماعی(پیگیری برای دریافت مستمری افراد معلول و نیازمند و استفاده از انواع بیمه ازقبیل بیمه پایه، صندوق درمان،بیمه روستایی، بیمه عشایر، پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی؛ دریافت تسهیلات برای تامین مسکن از قبیل کمک های بلاعوض، وام بهسازی و نوسازی مسکن، معافیت از پرداخت برخی هزینه های ساخت مسکن مثل پروانه ساخت و یا دریافت انشعاب آب ، برق  وگاز  و…)

دیگر فعالیت‌های موسسه خیریه توانبخشان گل‌نرگس-(امام عج)،برنامه (CBR)

خدمات سلامت
-ارتقاء
- پیشگیری
-مراقبت پزشکی
-توانبخشی 
-وسایل کمک توانبخشی
خدمات آموزش
-دوران اولیه کودکی 
-ابتدایی
-متوسطه و بالاتر
-شبه رسمی 
-یادگیری مادام العمر
خدمات اجتماعی
 -مساعدت های شخصی 
-روابط ، اجتماع و خانواده 
-فرهنگ و هنر
-اوقات فراغت 
-تفریح و ورزش 
-عدالت
خدمات توانمندسازی
 -دادخواهی و ارتباطات 
-بسبج جامعه 
-مشارکت سیاسی 
-گروه های خودیار 
-سازمانهای افراد معلول