خدمات سلامت

 

اقدامات اصلی جهت اجرای برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه (C.B.R)

مولفه سلامت

  1. ارتقای سلامت (آموزش رفتارهای پر خطر، ارتقای سلامت روان، برگزاری کمپین ها و گردهمایی های  ارتقای سلامت)
  2. پیشگیری از افراد معلول و نیازمند (اجرای فعالیت های پیشگیرانه مانند طرح آمبلیوپی، آموزش های پیشگیری از معلولیت ها، مشاوره ژنتیک، ایدز و غیره با همکاری حوزه پیشگیری از موسسه)
  3. مراقبت های پزشکی(ارجاع به کمسیون پزشکی- توانبخشی تعیین نوع و شدت معلولیت؛ ارجاع برای اقدامات تشخیصی و درمان های پزشکی؛ شناسایی و مداخله به هنگام از طریق در بهداشت؛ ارجاع و یا پرداخت هزینه های درمان از قبیل کاشت حلزون ، دارو وغیره..)
  4. خدمات توانبخشی(ارجاع و یا پرداخت هزینه خدمات توانبخشی از قبیل کاردرمانی، فیزیو تراپی، گفتار درمانی ،شنوایی شناسی، مشاوره ؛ارجاع جهت پذیرش درمراکز توانبخشی روزانه، شبانه و یا خانه های ویژه افراد دارای معلولیت ذهنی و یا روان..)
  5. وسایل کمک توانبخشی( تأمین و تعمیر تجهیزات کمک توانبخشی و همچنین تهیه لوازم و وسایل مصرفی بهداشتی برای افراد دارای مشکلات حرکتی، بینایی، شنوایی و هوشی از قبیل ویلچر، واکر، عصا و سمعک، ارتز، پرتز، تخت، تشک مواج، سمعک، باطری سمعک، پرکینز، دستگاه به دید، عینک، رایانه، نرم افزارهای  گویا، درشت نما، برجسته نگار، ضبط صوت، سوند ها، کیسه ادرار،گاز استریل، دستکش، پوشینه و غیره از طریق منابع موسسه ، سایر سازمان های دولتی و غیر دولتی و یا مشارکت های مردمی)

دیگر فعالیت‌های موسسه خیریه توانبخشان گل‌نرگس-(امام عج)،برنامه (CBR)

خدمات آموزش
-دوران اولیه کودکی 
-ابتدایی
-متوسطه و بالاتر
-شبه رسمی 
-یادگیری مادام العمر
خدمات امرار و معاش
-توسعه مهارت 
-خود اشتغالی
-اشتغال دستمزدی 
-خدمات مالی
-تامین اجتماعی
خدمات اجتماعی
 -مساعدت های شخصی 
-روابط ، اجتماع و خانواده 
-فرهنگ و هنر
-اوقات فراغت 
-تفریح و ورزش 
-عدالت
خدمات توانمندسازی
 -دادخواهی و ارتباطات 
-بسبج جامعه 
-مشارکت سیاسی 
-گروه های خودیار 
-سازمانهای افراد معلول