طرح انفاق به نیازمندان

امامان معصوم علیهم السلام ، گرچه خود، به مال اندک از دنیا قناعت می کردند و از مال اندوزی پرهیز داشتند، اما هرچه می توانستند، در انفاق به دیگران و برطرف کردن نیازمندی های آنان تلاش می کردند. یکی از ویژگی های مشترک همه اولیای الهی، همین انفاق به نیازمندان است. این کار، علاوه بر جنبه های معنوی و آثار اُخروی اش، در کاهش فقر و فاصله طبقاتی که خود، ریشه بسیاری از نابسامانی هاست تاثیر فراوانی داشت. اِبْنِ شهرآشوب، در مورد یکی از ویژگی های امام جواد علیه السلام نوشته: این مقدار انفاق امام جواد علیه السلام ، معجزه ای است که جز پادشاهان، کسی از عهده آن برنمی آید و تاکنون این مقدار انفاق را از کسی دیگر نشنیده ایم. اسحاق بن جلاّب گفته است: برای ابوالحسن [امام جواد] علیه السلام گوسفندان زیادی خریدم… سپس آن گوسفندان را میان کسانی که آن حضرت دستور دادند، توزیع کردیم.


موسسه خیریه توانبخشان گل نرگس در نظر دارد جهت رفع نیازهای معیشتی افراد نیازمند این طرح را بین خیرین بزرگوار به اشتراک بگذارد در واقع کمک کردن به یک انسان می تواند تغییرات زیادی در زندگی اجتماعی و فرهنگی افراد نیازمند رخ دهداعتماد و اتحاد خیرین گرامی می تواند کوهی از مشکلات را جابجا کند و انشالله کمک های شما خیرین قبول حق و سبب برآورده شدن حاجات خیر و سلامتی خانواده گرامیتان گردد.


لذا از خیرین گرامی جهت رفع نیازها و برداشتن موانع در مسیر افراد نیازمند کمکهای نقدی و غیر نقدی خود را به روشهای پرداختی  موسسه واریز نمایید.

شماره حساب موسسه :بانک توسعه تعاون

1606/111/3456468/1

شماره کارت موسسه :بانک توسعه تعاون

5029087000175078

شماره شبا :بانک توسعه تعاون

IR05022016061113456468001


طرح انفاق به نیازمندان