طرح خدمات فرهنگی و هنری نیازمندان

امام صادق علیه السلام ، باتوجه به فرصت مناسبی که در اثر تحولات سیاسی ایجاد شده بود، با در نظر گرفتن نیاز شدید جامعه و آمادگی اجتماعی، نهضت علمی و فرهنگی پدر بزرگ وارشان، امام باقر علیه السلام را پی گرفتند و حوزه گسترده علمی و فرهنگی به وجود آوردندو در رشته های گوناگون علمی، شاگردان برجسته ای را پرورش دادند و با تمام جریان های فکری انحرافی ـ که در نتیجه حمایت های خلفای جور از آن جریان ها ـ قدرت پیدا کرده بودند، به مبارزه پرداختند. موضع اسلام را در برابر جریان های عقیدتی و فکری موجود، روشن کردند و برتری و حقانیّت بینش اسلام را به اثبات رساندند. شاگردان امام صادق علیه السلام فقط شیعیان نبودند، بلکه بسیاری از اندیشمندان اهل سنت هم ـ با واسطه یا بی واسطه ـ شاگرد امام علیه السلام بوند. یکی از بزرگان اهل سنت، ابوحنیفه است که دو سال، شاگردی آن حضرت را کرده است و درباره این دو سال، خود چنین می گوید: اگر آن دو سال نبود، نعمان (ابوحنیفه) نابود شده بود. مالک بن اَنَس ـ شاگرد دیگر امام علیه السلام ـ گفته است: مردی با فضلیت تر ـ از نظر علم و عبادت ـ از جعفر بن محمد، هیچ چشمی ندیده و هیچ گوشی نشنیده و به قلب هیچ بشری خطور نکرده است.


عمده ترین کوشش و الویت در اهداف خیریه ، تعلیم و تربیت و مراقبت های اخلاقی و پرورش  استعدادها  و خلاقیت های افراد معلول و نیازمند تا نیل به رشد و خودکفایی می باشد .که در این راستا نیاز است به برگزاری کلاس های اخلاقی و آموزشی برای تقویت بنیان‌های عقیدتی و معنوی ، همکاری با مشاوران تحصیل کرده و همچنین برگزاری اردوگاههای زیارتی و سیاحتی برای پر کردن ساعت فراغت بالا بردن روحیه و شکوفا سازی استعدادها و انجام فعالیتهای علمی، فرهنگی در مسیر توانمند شدن در جامعه امروزی می باشد .


در این راستا نیاز به تامین بودجه  و مشارکت خیرین محترم و بزرگوار به منظور ایجاد هماهنگی و گسترش ارتقاء کیفی خدمات ، کمکهای خود را به صورت نقدی یا غیر نقدی به موسسه اعلام نمایند.

شماره حساب موسسه :بانک توسعه تعاون

1606/111/3456468/1

شماره کارت موسسه :بانک توسعه تعاون

5029087000175078

شماره شبا :بانک توسعه تعاون

IR05022016061113456468001


طرح خدمات فرهنگی و هنری نیازمندان