طرح پرداخت شهریه دانشجوی نیازمند

حضرت محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله) می فرماید:
«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِمٍ وَ مُسْلِمَة»کسب علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.


یکی از عوامل افت تحصیلي دانشجویان بخصوص در مناطق کمتربرخوردار کشور وضعيت اقتصادي خانواده هاست. مسلماً خانواده اي كه از توانایی مادي کمی برخوردار است قادر نخواهد بود بسياري از امكانات و نيازهاي اساسي آموزشی و تحصيلي فرزندان خود را تأمين کند. اين ضعف مالي از لحاظ جسمي و رواني بر دانشجو تأثيری منفي خواهد داشت. نداشتن شهریه دانشگاه سبب مي شود به تدريج انگيزه ادامه تحصیل پايين بیاید و این امر باعث دل زدگي او از ادامه تحصیل می شود.ما به عنوان شهروندان مسئولیت پذیر در جامعه چه کاری میتوانیم در این خصوص انجام دهیم؟


 لذا طرح حمایت تحصیلی خیّریه توانبخشان گل نرگس -امام عج باهدف حمایت از تحصیل دانشجویان مستعد مناطق محروم بیم آن می رود که بواسطه فقر مالی از تحصیل باز مانده اند از سال ۱۳۹۶ آغاز شده .شما خیرین محترم به صورت فردی با گروهی حمایت تحصیلی یک یا چند دانشجو را در مناطق کم برخوردار بر عهده بگیرید .مقدار کمک هزینه را برای هر دانشجو مبلغی که بتواند هر ترم از دوره تحصیلی برای دانشجو را پاسخگو شود .در این طرح خیرین عزیز می توانند هزینه تحصیلی دانشجویان را به صورت ماهیانه در مناطق محروم تقبل کنند .

شماره حساب موسسه :بانک توسعه تعاون

1606/111/3456468/1

شماره کارت موسسه :بانک توسعه تعاون

5029087000175078

شماره شبا :بانک توسعه تعاون

IR05022016061113456468001

 


طرح پرداخت شهریه دانشجوی نیازمند