طرح پرداخت قبوض خدماتی ( آب ، برق ، گاز و تلفن…..)

امام باقر علیه السلام : «محبوب ترین کارها نزد خدا این است که بنده اش، قلب مؤمن نیازمندی را مسرور کند، به اینکه او را سیر کرده یا بدهی اش را بپردازد».


یکی از خدمات خیریه توانبخشان گل نرگس حمایت و پیگیری از خانواده تحت پوشش خصوصا خانواده های است که هیچ گونه درآمدی جهت پرداخت قبوض خانگی ( آب و برق و گاز و تلفن و ….) را ندارند در این خصوص خیریه پس از طی بازدیدهای مکرر و مربوطه که توسط مددکار یا تسهیل گر توانبخشی مبتنی بر جامعه بوجود آمده موسسه نیازهای نامبرده را در دستور کار قرار می دهد .این طرح برحسب نیاز با هماهنگی های اداره جات مربوطه در رابطه با قبوظ  به انجام می رسد.


لیکن برای شرکت در طرح و تکمیل همکاری می توانید با خیریه توانبخشان گل نرگس تماس حاصل فرمایید .یا با پرداخت های الکترونیکی سایت بصورت آنلاین پرداخت مربوطه را ارائه نمایید.

شماره حساب موسسه :بانک توسعه تعاون

1606/111/3456468/1

شماره کارت موسسه :بانک توسعه تعاون

5029087000175078

شماره شبا :بانک توسعه تعاون

IR05022016061113456468001


طرح پرداخت قبوض خدماتی ( آب ، برق ، گاز و تلفن…..)