طرح وقف به مستمندان

بر اساس روایت های مستند، علی بن ابی طالب علیه السلام در مسیر مکّه و مدینه، چاه های زیادی حفر کرده اند تا رهگذران و نیازمندان، از آب چاه ها هر طوری که صلاح می دانند، بهره مند شوند. گفته شده، روزی امام علی علیه السلام در یکی از نخلستان ها مشغول کندن چاه بودند، ظهر که شد، آن حضرت برای به جای آوردن نماز، از چاه بیرون آمدند و پس از خواندن نماز و خوردن مختصری غذا، دوباره درون چاه رفته، مشغول کندن آن شدند. ناگهان، کلنگ حضرت به سنگی برخورد کرد که آب از زیرآن فوران کرد؛ به گونه ای که تمام بدن و لباس های امام علیه السلام گِل آلود شد و حضرت، از شدت جریان آب، نتوانست به کندن ادامه دهد؛ پس ناگزیر به خروج از چاه شد. وقتی از چاه بیرون آمد، اولین کارش این بود که، قلم و دوات خواست و همان ساعت، آن چاه را به عنوان صدقه برای استفاده افراد نیازمند و مستمند وقف کرد تا آن ها، بخشی از نیازمندی هایشان را از راه استفاده از آب آن چاه برطرف سازند.


در این طرح موسسه سعی برآن دارد که تلاش خود را در زمینه حل مشکلات خانواده های مستمند انجام دهد تا عمده مشکلات افراد نیازمند توسط خیرین عزیز و گرامی جهت همراهی و همدلی با موسسه به نیازمندان پیام امید داده شود تا اینده آنها را در مسیری موفق و امیدوار کننده هدایت شود.


لیکن از خیرین گرامی جهت همراهی با این طرح به صورت گسترده با دوستان خود یا گروهی می توانید نسب به یک اقدام فوق العاده با مشورت یکدیگر در این کار خیر سهیم شوید. خیرین عزیز و گرامی می توانند کمکهای خود را به صورت نقدی یا غیر نقدی در اختیار موسسه قرار دهند و موسسه بنا بر گزارشات از قبل تعیین شده نسبت به ارائه خدمات اقدام می نماید.

شماره حساب موسسه :بانک توسعه تعاون

1606/111/3456468/1

شماره کارت موسسه :بانک توسعه تعاون

5029087000175078

شماره شبا :بانک توسعه تعاون

IR05022016061113456468001


طرح وقف به مستمندان